Gimnazijos taryba

Atnaujinta

ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS TARYBOS PIRMININKĖ DAIVA BALIUKONYTĖ, LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA METODININKĖ

GIMNAZIJOS TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

2016 – 2017 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išrinkimo metai
1. Daiva Baliukonytė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos

 

2016
2. Vilma Cikanavičienė, vyresnioji geografijos mokytoja, deleguota mokytojų tarybos 2016
3. Jūratė Nenartavičienė, matematikos mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos

 

2016
4. Kęstutis Tumynas, Alytaus seniūnija, vyr. žemės specialistas, deleguotas visuotinio tėvų susirinkimo

 

2015
5. Aušra Kišonienė, ADB ,, Ergo Lietuva“ draudimo vadybininkė, deleguota visuotinio tėvų susirinkimo

 

2013
6. Algis Verseckas, deleguotas visuotinio tėvų susirinkimo

 

2014
7. Roberta Stepanovaitė, IIIc klasės mokinė, deleguota mokinių tarybos

 

2016
8. Orinta Zapereckaitė, IVb klasės mokinė, deleguota mokinių tarybos

 

2014
9. Vaiva Gudaitytė, IVd   klasės mokinė, deleguota mokinių tarybos

 

 

2014

 

 

 

Neįgaliesiems